f

Leasing i kredyt

Leasing operacyjny w CHF

Opłata wstępna 10% 15% 20% 25% Opcja wykupu
Ilość rat 36 2,330% 2,179% 2,012% 1,868% 20%
48 2,049% 1,901% 1,879% 1,697% 6%
60 1,726% 1,647% 1,563% 1,465% 1%

Leasing operacyjny w PLN

Opłata wstępna 10% 20% 30% Opcja wykupu
Ilość rat 36 2,599% 2,268% 1,978% 20%
48 2,287% 2,029% 1,879% 6%
60 1,990% 1,779% 1,597% 1%

Proponujemy również leasing w CHF. Przedstawione powyżej kalkulacje mogą ulec zmianie w ,,górę” , lub w ,,dół” w zależności od wyników finansowych Leasingobiorcy, wieku przedmiotu leasingu , oraz aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów bankowych.


Oferta kredytu

Proponujemy Państwu również finansowanie w formie kredytu o najniższym oprocentowaniu w kraju. Przy wyborze tej formy finansowania istnieje możliwość zakupu sprzętu w wieku do 11 lat.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiedniej dla Państwa formy finansowania i konkretnej kalkulacji kredytu/leasingu prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie go faksem lub pocztą elektroniczną.


Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o podpisanie Umowy Kredytu / Leasingu
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub RHB
  • NIP, REGON
  • zaświadczenie o niezaleganiu wobec US i ZUS
  • deklaracja podatku dochodowego za ostatni rok i ostatni miesiąc lub odpowiednio F-01 i F-02 (bilans i rach, zysków i strat)
  • opinia bankowa – z konta firmowego , oraz karta wzoru podpisów
  • akt własności lub umowa najmu w miejscu prowadzenia działalności
  • dwa dokumenty tożsamości właściciela i współmałżonka
  • umowy o współpracy